Carta curso de amistad

Estimados amigos:

 

            Me agrada presentaros una nueva propuesta para la formación de vuestros hijos. Después de varias décadas fomentando la capacidad de amistad en nuestros socios, hemos desarrollado una estrategia educativa, sencilla y eficaz, para potenciar al máximo las actitudes que intervienen en las relaciones de amistad. Se trata del curso denominado ¡Eres un amigo!. Adjuntamos datos de interés.

 

Es posible que, de entrada, a ellos, no les resulte especialmente atractivo, pero una vez que empiezan se involucran rápidamente. Tener “amigos de verdad” es uno de los temas más importantes para cualquier persona; y, aunque no lo manifiesten,  posiblemente sea uno de los pocos asuntos que les generan alguna inquietud a vuestros hijos.

 

En cualquier caso, no se trata de un curso para “chicos con problemas de amistad”, sino al contrario, es parte de nuestra gama de cursos para el desarrollo de la capacidad de liderazgo.

 

Para solicitar plaza en el curso debéis poneros en contacto con Luisma Martínez, ya sea por teléfono o viniendo al club. El plazo de inscripción termina el miércoles 5 de febrero para 5º y 6º; y para 1º y 2º de ESO, el miércoles 12 de febrero. Las plazas son limitadas.

 

No sólo os sugerimos que vuestros hijos hagan el curso, sino que también os animamos a que invitéis a vuestros amigos con hijos en estas edades, para que los inscriban. Si un chico que no es socio viene invitado por vosotros, en lugar de 24 €, sólo tendrá que abonar una cuota de 10 €.

 

Esperando que os resulte interesante esta iniciativa, recibid un cordial saludo:

Carta curso de amistad
Vota esta noticia
 

Carta del Papa para curso de internet

“Entre els meravellosos invents de la tècnica que, sobretot en els nostres temps, ha extret l'enginy humà, amb l'ajuda de Déu, de les coses creades, la Mare Església acull i fomenta amb peculiar sol·licitud aquells que miren principalment a l'esperit humà i han obert nous camins per a comunicar, amb extraordinària facilitat, tot tipus de notícies, idees i doctrines”.( Inter mirifica Pau VI, 4 de desembre de 1963)

I. Un camí fecund traçat pel Decret Inter mirifica

Transcorreguts més de quaranta anys des de la publicació d'aquell document, es fa oportuna una nova reflexió sobre els “desafiaments” que les comunicacions socials plantegen a l'Església, la qual, com va indicar Pau VI, “se sentiria culpable davant Déu si no emprés aquests poderosos mitjans”. De fet, l'Església no ha de contemplar tan sols l'ús d'aquests mitjans de comunicació per a difondre l'Evangeli sinó, avui més que mai, per a integrar el missatge salvífic en ‘la nova cultura’ que precisament els mateixos mitjans creen i amplifiquen. L'Església adverteix que l'ús de les tècniques i de les tecnologies de la comunicació contemporània és part integrant de la seva pròpia missió en el tercer mil·lenni.

Els mitjans de comunicació poden i deuen promoure la justícia i la solidaritat, referint els esdeveniments de manera curosa i veritable, analitzant completament les situacions i els problemes, i donant veu a les diverses opinions.

II. Discerniment evangèlic i compromís missioner

Podem demanar-li al Senyor que ens guiï per a entendre com comunicar-nos amb Déu i amb els homes a través dels meravellosos instruments de la comunicació social. Els mitjans de comunicació social es revelen com una oportunitat providencial per a arribar als homes en qualsevol latitud, superant les barreres de temps, d'espai i de llengua, formulant en les més diverses modalitats els continguts de la fe i oferint a qui busca llocs segurs que permetin entrar en diàleg amb el misteri de Déu revelat plenament en Crist Jesús.

 “El que jo us dic en la foscor, digueu-lo vosaltres a plena la llum; i el que us dic a cau d'orella, proclameu-lo des dels terrats” (Mt 10, 27).

La comunicació penetra les dimensions essencials de l'Església, cridada a anunciar a tots el joiós missatge de la salvació. Per això, ella assumeix les oportunitats ofertes pels instruments de la comunicació social com camins oferts providencialment per Déu en els nostres dies per a acréixer la comunió i fer més incisiu l'anunci. Els mitjans de comunicació permeten manifestar el caràcter universal del Poble de Déu, afavorint un intercanvi més intens i immediat entre les Esglésies locals i alimentant el recíproc coneixement i col·laboració.

III. Canvi de mentalitat i renovació pastoral

En els mitjans de comunicació l'Església troba un suport excel·lent per a difondre l'Evangeli i els valors religiosos, per a promoure el diàleg i la cooperació ecumènica i interreligiosa, així com per a defensar aquells sòlids principis indispensables per a la construcció d'una societat respectuosa de la dignitat de la persona humana i atenta al bé comú. “Aneu per tot el món i proclameu la Bona Nova a tota la creació” (Mc 16, 15). Els instruments de comunicació poden ser usats “per a proclamar l'Evangeli o per a reduir-lo al silenci en els cors dels homes”. Això representa un seriós repte per als creients, sobretot per als pares, famílies i per a quants són responsables de la formació de la infància i de la joventut. És oportú que, amb prudència i saviesa pastoral, es fomenti en les comunitats eclesials la dedicació al treball en el camp de la comunicació, i així contar amb professionals capaços d'un diàleg eficaç amb el vast món mediàtic.

IV. Els mitjans de comunicació, cruïlla de les grans qüestions socials

És necessari insistir de manera clara i fort que els instruments de la comunicació social constitueixen un patrimoni que es deu tutelar i promoure. És necessari que les comunicacions socials entrin en un quadre de drets i deures orgànicament estructurats, sigui des del punt de vista de la formació i responsabilitat ètica, quant de la referència a les lleis i a les competències institucionals.

El positiu desenvolupament dels mitjans de comunicació al servei del bé comú és una responsabilitat de tots i de cadascun. A causa dels forts vincles que els mitjans de comunicació tenen amb l'economia, la política i la cultura, és necessari un sistema de gestió que estigui en disposició de salvaguardar la centralitat i la dignitat de la persona, el primat de la família, cèl·lula fonamental de la societat, i la correcta relació entre les diverses instàncies.

S'imposen algunes decisions que es poden sintetitzar en tres opcions fonamentals: formació, participació, diàleg.

En primer lloc és necessària una vasta obra formativa perquè els mitjans de comunicació siguin coneguts i usats de manera conscient i apropiada. Això val, de manera especial, per als joves que manifesten una natural propensió a les innovacions tecnològiques i que, per això mateix, tenen una major necessitat de ser educats en l'ús responsable i crític dels mitjans de comunicació.

En segon lloc, volgués dirigir l'atenció sobre l'accés als mitjans de comunicació i sobre la participació responsable en la gestió dels mateixos. Si les comunicacions socials són un bé destinat a tota la humanitat, es deuen trobar formes sempre actualitzades per a garantir el pluralisme i per a fer possible una veritable participació de tots en la seva gestió, fins i tot a través d'oportunes mesures legislatives. És necessari fer créixer la cultura de la coresponsabilitat.

Finalment, no s’ha d’oblidar les grans potencialitats que els mitjans de comunicació tenen per a afavorir el diàleg convertint-se en vehicles de coneixement recíproc, de solidaritat i de pau. Aquests mitjans constitueixen un poderós recurs positiu si es posen al servei de la comprensió entre els pobles i, en canvi, un “arma” destructiva, si s'usen per a alimentar injustícies i conflictes.

V. Comunicar amb la força de l'Esperit Sant

El gran repte per als creients i per a les persones de bona voluntat és el de mantenir una comunicació veritable i lliure, que contribueixi a consolidar el progrés integral del món. A tots se'ls demana saber conrear un atent discerniment i una constant vigilància, madurant una sana capacitat crítica davant la força persuasiva dels mitjans de comunicació.

També en aquest camp els creients en Crist saben que poden contar amb l'ajuda de l'Esperit Sant.

Jesús ensenya que la comunicació és un acte moral “L'home bon, del bon tresor treu coses bones; l'home dolent, del tresor dolent saca coses dolentes. Us dic que de tota paraula ociosa que parlin els homes adonaran en el dia del Judici. Perquè per les teves paraules seràs declarat just i per les teves paraules seràs condemnat” (Mt 12,35-37).

L'apòstol Pau ofereix un clar missatge també per a quants estan compromesos en les comunicacions socials -polítics, comunicadors professionals, espectadors-: “ Per tant rebutjant la mentida, parleu amb veritat cadascú amb el seu proïsme, doncs som membres els uns dels altres. […]No surti de la vostra boca paraula danyina, sinó la qual sigui convenient per a edificar segons la necessitat i fer el bé als quals us escolten” (Ef 4,25.29).

Als operadors de la comunicació i especialment als creients que treballen en aquest important àmbit de la societat, aplico la invitació que des de l'inici del meu ministeri de Pastor de l'Església he volgut llançar al món sencer: “No tingueu por!”.

 ¡No tingueu por de les noves tecnologies!, ja que estan “entre les coses meravelloses” –“Inter mirifica”– que Déu ha posat a la nostra disposició per a descobrir, usar, donar a conèixer la veritat; també la veritat sobre la nostra dignitat i sobre la nostra destinació de fills seus, hereus del Regne etern.

¡No tingueu por de l'oposició del món! Jesús ens ha assegurat “Jo he vençut al món” (Jn 16,33).

¡No tingueu por de la vostra debilitat i de la vostra incapacitat! El diví Mestre ha dit: “Jo estic amb vosaltres tots els dies fins a la fi del món” (Mt 28,20). Comuniqueu el missatge d'esperança, de gràcia i d'amor de Crist, mantenint sempre viva, en aquest món que passa, la perspectiva eterna del cel, perspectiva que cap mitjà de comunicació podrà arribar a directament: “El que ni l'ull va veure, ni l'oïda va escoltar, ni al cor de l'home va arribar, el que Déu va preparar per als quals li estimen. ” (1Cor 2,9).

Que la Verge Santa ens ajudi a comunicar, amb tots el mitjos, la bellesa i l'alegria de la vida en Crist el nostre Salvador.

Des del Vaticà, 24 de gener de 2005, memòria de sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. (El text complet pot trobar-se en www.vatican.va)

IOANNES PAULUS II

 

Carta del Papa para curso de internet
Vota esta noticia
 

Valores: laboriosidad

 

PRIMER CASO: LABORIOSIDAD

 

Pedro Almenas es un chico de 15 años. Estudia 4º de ESO. Hasta 2º de ESO sacaba muy buenas notas, luego empezó el bajón en los estudios. En 3º de ESO empezó a suspender alguna asignatura suelta. Acabó limpio el curso pero con un serio aviso por parte de sus profesores: “Si no te esfuerzas más acabarás teniendo problemas en el curso siguiente”. Ese verano, en agosto, se fue con sus padres a un apartamento que alquilaron en una urbanización de una playa de Alicante. Allí conoció a dos chicos con los que tuvo mucho trato. Uno también estudiaba 4º de ESO. Sacaba muy malas calificaciones y había suspendido 4 para septiembre. Se llamaba José María Basterra, pero sus amigos le llamaban “Baster”. El otro era primo de Baster. Se llamaba Juan González. A diferencia de su primo, Juan sacaba muy buenas notas. Era muy inteligente y además tenía ilusión por ser arquitecto.

 

Una tarde, después de darse un chapuzón en la playa y tomarse dos cervezas en la terraza de un bar, empiezan a hablar de los profes que andan por sus respectivos colegios. Tras recordar varias cosas que les ha pasado a cada uno y después de un rato de bromas y comentarios, Baster dice: “Pues yo me estoy pensando dejar el colegio y ponerme a trabajar, porque esto de estudiar no sirve para nada. Te pasas el día en clase diciendo tonterías con la gente y viendo como te puedes pelar alguna asignatura. Además, a mí me parece que los empollones de mi clase son imbéciles, porque se pegan el día estudiando y no saben lo que es disfrutar de la vida”.

 

Ante tales afirmaciones, Pedo Almenas asiente por fuera y por dentro. A él también le pasa que está harto de los libros, de los profesores y de las monsergas de su madre de que se ponga a estudiar. Los libros le agotan y empieza a darse cuenta de que el estudio no merece la pena. Cuesta mucho esfuerzo y es un rollo. Aunque también sabe que estudiar le ayuda a mejorar. Lo ha experimentado después de una tarde intensa de estudio. Tras todos estos pensamientos dice Pedro: “Yo estoy con Baster, pero también es cierto de que si no estudias luego no puedes hacer nada en la vida. Yo pienso que lo mejor es aprobar e ir pasando los cursos, porque quedarse repitiendo es una matada, pero si puedes copiarte no dejes de hacerlo. A veces no hay más solución para aprobar. Y además, creo que tú Baster tienes toda la razón en rajar de los empollones. Creo que si es bueno estudiar pero sin pasarse.”

 

Es el turno de Juan González, que les dice a los dos: “Pues a mi, lo que me parece, es que tu, Baster, dices lo que dices porque tienes miedo al esfuerzo. Parece que para ti la vida es estar todo el día haciendo surf y bebiendo cerveza, pero así sabes bien que nunca serás nadie. Yo creo que lo que a ti te falta es un motivo para estudiar. ¿Acaso piensas que por ser un comodón, perder el tiempo y no querer comprometerte con nada vas a ser más feliz? Yo creo que lo que te pasa es que estás todo el día aburrido, sin querer esforzarte en nada y todo el día excusándote porque en el fondo te falta personalidad para enfrentarte a tus propias responsabilidades y no te das cuenta de que aunque estudiar cueste eso no significa que no valga la pena hacerlo. Además, yo pienso que tanto tú como a Pedro, en el fondo, os gustaría estudiar y ser uno de esos empollones de los que rajáis”.

 

Ante estas palabras, Baster y Pedro se quedaron con la boca abierta. Tras unos segundos de aturdimiento, Baster dijo: ¡¡Eh, tío, no te pases, que yo no te he insultado en ningún momento!!. Juan dijo: “Perdóname si te he dicho algo fuerte las cosas, pero es que me da mucha pena tu planteamiento. A mi me pasaba como a ti, pero ya pasé por esa etapa y sé que acaba mal. Por eso voy a haceros a los dos unas cuantas preguntas, y cuando las contestéis, seguro que entendéis mejor mis planteamientos. Sólo os pido que respondáis con sinceridad. Es decir, sólo quiero que pongáis en cada pregunta la respuesta que consideréis correcta. Me da igual que vosotros lo hagáis o no. Sólo quiero que me contestéis a lo que realmente pensáis que es la respuesta correcta. Os guste lo que ponéis o no”.

 

 

 

 

PREGUNTAS

 

1.       ¿Por qué vas al colegio todos los días?

 

 

2.       Si te dieran a elegir libremente, ¿dejarías de estudiar o de ir al colegio? ¿Por qué?

 

 

3.       Ante una persona que sabes que estudia, se esfuerza por aprender y saca muy buenas calificaciones, y otra que no pega ni chapa, es un revoltoso en clase y suspende hasta el recreo, ¿cuál de las dos te resulta más atractiva? ¿Qué valores ves en la persona que te atrae más?

 

 

 

4.       En el fondo, ¿cuál desearías que fuera tu actitud ante el trabajo? ¿Qué rasgos te gustaría encontrar escritos en un folio si alguien tuviera que escribir sobre como es tu laboriosidad?

 

 

 

5.       ¿Qué contravalores ves en la actitud de Baster? ¿Y en la de Pedro?

 

 

 

6.       En general, ¿crees que entre la gente de tu edad está un poco mal visto sacar muy buenas notas? ¿Por qué crees que machaca al que saca buenas notas tildándole de empollón?

 

 

 

7.       ¿Por qué si en frío ves que es bueno ser laborioso luego no lo somos?

 

 

8.       Si contestas que por pereza, responde a la siguiente pregunta: ¿preferirías no serlo?

 

9.       Si es afirmativa, responde a esta otra: Entonces, ¿por qué no vences la pereza?

 

 

10.   Si respondes que es porque cuesta, ¿Qué valor crees que has de potenciar en tus hábitos de conducta para vencer esa pereza que no prefieres?

 

 

11.   Si respondes que la laboriosidad, habrás descubierto que el que trabaja no es porque no le cuesta, sino porque lo prefiere a ser perezoso. Decir que deseo sacar buenas notas pero luego no lo hago porque me cuesta es lo mismo que decir que prefiero la pereza a la laboriosidad. Por eso, has respondido falsamente a la pregunta de que preferirías no ser perezoso.

 

Conclusiones:

 

1.       Definir el valor de la laboriosidad

 

 

2.       ¿Por qué es mejor ser laborioso que su contrario?

 

 

3.       ¿Qué contravalores atacan el valor de la laboriosidad?

 

 

4.       ¿Qué factor crees que es el más importante para ser laborioso? A) que no cueste; B) que salga solo; C) tener facilidad para ello; D) recibir buen ejemplo de mis padres y de mis amigos; E) querer ser laborioso

Valores: laboriosidad
Vota esta noticia
 

Los buenos modales con ejercicios prácticos

LOS BUENOS MODALES CON EJERCICIOS PRÁCTICOS

Lección 1

PRESENTACIONES Y TRATAMIENTOS

 

Presentaciones

Apretón de manos

Tratamientos

Compostura

Saludos y despedidas

Invitados

Visitas a enfermos y ancianos

 

Lección 2

COMPORTAMIENTO EN LUGARES PÚBLICOS

 

En la calle

Esperando turno en una fila

Espectáculos

Los transportes públicos

Los vecinos

El deporte

 

Lección 3

EL TELÉFONO Y LA CORRESPONDENCIA

 

Clases de cartas

Material de escritura

Forma de la carta

Redacción y estilo

 

Lección 4

VESTIDO Y POSTURAS

 

Cuidado de la ropa

El vestido adecuado a cada situación

Las posturas

 

Lección 5

LA HIGIENE DE UN DÍA

 

Lección 6

COMPORTAMIENTO EN LA MESA

 

Poner la mesa

Uso de los cubiertos

Comportamiento en la comida

Método para comer algunas frutas

Servir la mesa

Invitados

Técnica para comer algunos alimentos

 

Lección 7

URBANIDAD EN LA PIEDAD

 

Lección 8

OTROS DETALLES DE BUENA EDUCACIÓN

 

Puntualidad

Las zapatillas

El pañuelo

Regalos

Uso del dinero

La T.V.

Las puertas

Relojes digitales

Tabaco

Alegrarse del mal ajeno

Los libros

Internet

 

Lección 9

REFRANES Y AFORISMOS SOCIALES

 

“Parte principal es de urbanidad que, en tanto que tú no cometas falta alguna, fácilmente disculpes las faltas de los otros, y no tengas en menos estima a un compañero por el mero hecho de que tenga algunas maneras un poco desaguisadas; pues hay quienes las rudezas de sus maneras la compensan con otras dotes; ni se dan aquí estas normas en la idea de que sin ellas nadie pueda ser bueno”.

 

ERASMO DE ROTTERDAM, D., De civitate morum puerilium.

El niño, de una manera sencilla, a sus cinco años, como si nada, te da las gracias.

Y eso, se diga lo que se diga, gusta. Hay una diferencia esencial entre decir gracias con  gracia, y marcharse sin saludar. Lo mismo ocurre hablando, escribiendo, jugando, corriendo, estando. Hay formas y formas de estar. Los buenos modales no tienen que ser pedantería, y no lo son en la medida en que se convierten en hábito. ¿Por qué a partir de los 10 años parece que se olvidan?

Las normas de educación son parte de la virtud humana de la afabilidad y, como todas las virtudes humanas, nos hacen ricos en humanidad, hombres de calidad. No son pura convención, aunque dependen de la cultura-como también el lenguaje oral-: son un modo de expresar nuestro respeto, afecto, … a los demás, aunque, como también el lenguaje puedan utilizarse vacías o mentirosas.

Hay, además, otra razón para recordarlas: en la nueva sociedad de la comunicación – como ha venido a llamarse la que vivirán nuestros hijos- será indispensable la preparación científica y profesional para hacerse hueco dentro de un sistema altamente competitivo, pero sólo el que cuente con buenos modales se verá de entrada aventajado.

 

 

 

 

 

Los buenos modales con ejercicios prácticos
Vota esta noticia
 

Valores: generosidad

QUINTO CASO: GENEROSIDAD

 

Juan González lleva tiempo dándole vuelta a una idea: ¿cómo ser más generoso? Se da cuenta de que la vida se ha portado muy bien con él. Tiene una familia estupenda, saca buenas notas, tiene buenos amigos a los que procura ayudar, no va por la vida de guallón, pero aún así nota que no está del todo contento. Piensa que en el fondo su vida la está construyendo para sí mismo. Siente envidia de esas personas que se van a Indonesia a ayudar a los damnificados por el tsunami, o los que estuvieron en Galicia dando el cayo con el tema del chapapote. Pero en fin, no sabe qué hacer y está un hecho un lío.

 

 


 

GRUPO:

PREGUNTAS

 

 

 1. ¿Por qué Juan, a pesar de tener muchos valores, no está del todo satisfecho?

 

 

 

 

 

 

 1. ¿Por qué el generoso es más feliz que el egoísta? ¿Crees que hoy en día abunda más la gente egoísta o la gente generosa? ¿Es que la gente prefiere no ser feliz?

 

 

 

 

 

 

 

 1. ¿Qué contravalores están hoy muy insertados en la sociedad que impiden que la gente sea generosa?

 

 

 

 

 

 1. ¿Es posible ser plenamente feliz al margen de los demás?

 

 

 

 

 

 

 1. ¿Quién sale más beneficiado: el que da o el que recibe? ¿Por qué?

 

 

 

 

 

 

 1. ¿Qué diferencia hay entre la generosidad y la justicia?

 

Valores: generosidad
Vota esta noticia
 

Folleto curso buenos modales


Exterior del folleto

         Se mantiene el título: “CURSO DE BUENOS MODALES” pero se le añade II ( 2ª Edición)

         Del 3 al 12 de noviembre de 2005

         De 5º de Primaria a 2º de ESO

         En la contraportada, datos del club

 

Club Juvenil Tancal

c/ Lisboa, 252 bis

41006 SEVILLA

Teléfono: 954 924 239

www.tancal.org

tancal@tancal.org

 

Interior del folleto

Mantener los formatos del folleto, salvo indicación expresa. Todo lo que viene a continuación va repartido en dos columnas. El formato de la sesión del sábado 12 es como el de los restantes días: título en negrita subrayado, ponente en redonda, contenido en lista con guiones. Enviaremos nuevas fotos, en breve confirmaremos los ponentes.

 

         Conservar el título:

CURSO DE BUENOS MODALES

RELACIONES SOCIALES Y PROTOCOLO

 

         Horario: de 19:30 a 21:00

 

Jueves 3 noviembre

Inauguración del curso y entrega del material

D. …………… Director del Colegio Altair

D. …………. Profesor del Colegio Altair

 

Higiene y salud

            D. ……………….. Médico

         Consejos higiénicos

         Higiene global del organismo

         Higiene buco-dental

         Higiene y deporte

 

 

Martes 8 de noviembre

La conversación

            D.…………….. Licenciado en Filología

         Principios físicos

         Importancia en el trato social

         Asistir a una exposición oral

         Saber escuchar

         Consejos para hablar en público

 

Educación en la mesa

            D. …………. Abogado

         Colocación de la mesa

         Sentarse en la mesa

         Modo de servir

         Modo de comer ciertos alimentos

 

 

Jueves 10 de noviembre

Trato social. El teléfono

            D. ………….. Ingeniero

         Recibir, saludos, despedidas

         Invitados, visitas

         Atención al teléfono

         Contestador automático

         Uso del móvil, Internet, chat, correo

 

El porte externo

            D. ………………….

         Cuidado de la ropa

         El vestido adecuado a cada ocasión

         Hacer el nudo de corbata

         Posturas

 

Sábado 12 de noviembre

Sesión para padres y asistentes

            D. ……………………

         Sesión con los padres y madres

         Proyección de imágenes del curso

         Entrega de diplomas

 

 

Folleto curso buenos modales
Vota esta noticia
 

Curso de amistad y desarrollo personal

Curso de amistad y desarrollo personal Opus Dei¡Eres un amigo!

Curso de Desarrollo Personal

 

Se trata de un curso práctico y divertido donde los participantes podrán descubrir formas de tratar mejor a sus amigos y ampliar su marco de relaciones. Para lograr este objetivo pretendemos ayudarles a que:

 

1.      Conozcan las dimensiones actuales de su capacidad de amistad y

2.      Descubran las posibilidades de mejorar esa capacidad.

 

OBJETIVOS

 

·        Desarrollar habilidades de empatía para mejorar todas las relaciones.

·        Controlar y modificar nuestras emociones para armonizar las relaciones sociales y afectivas.

·        Aprender a motivar y a influir en otras personas, desarrollando la capacidad de liderazgo.

·        Desarrollar la destreza en las relaciones.

·        Cómo superar barreras afectivas.

·        Comprender y controlar las inhibiciones, la vergüenza y la timidez

·        Saber cómo se resuelven los conflictos interpersonales.

·        Ilustrar a los padres sobre cómo pueden fomentar la capacidad de amistad en sus hijos, y sobre cómo intervenir en su marco de relaciones.

 

METODOLOGÍA


Autoevaluación de la capacidad de amistad.
Técnicas activas de reflexión y toma de decisiones.

Actividades en grupo.
Estudio del caso.

Seguimiento personalizado del participante mediante entrevista.

Conferencia y trabajo grupal con padres. (Los padres que lo deseen pueden entrevistarse con el preceptor de su hijo para tratar los aspectos trabajados en el curso) 

 

SESIONES

 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 5 y 6º de Educación Primaria.

FECHA: Sábado, 8 de febrero.    HORA: de 11.00 a 14.00.

Habrá una sesión para padres el mismo día de 19.30 a 20.30.

 

PARTICIPANTES: Estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria

FECHA: Sábado, 15 de febrero.  HORA: de 11.00 a 14.00.

Habrá una sesión para padres el mismo día de 19.30 a 20.30.

 

CUOTA: 42 €.          Socios: 5 €.

Plazas Limitadas.

 

ORGANIZA: Club Mizar. c./ Gutenberg 32. Tlf: 915524484.

Curso de amistad y desarrollo personal
Vota esta noticia
 

Valores: fortaleza

SEPTIMO CASO: FORTALEZA

 

Pedro Almenas tiene apenas 15 años. Lleva una vida fácil y cómoda. Sus padres, a pesar de que le riñen de vez en cuando, le consienten casi todo. De pequeño sacaba buenas notas. A partir de 2º de ESO empezó a suspender, y ahora que está en 4º de ESO empieza a ver las orejas al lobo con eso de que puede repetir curso. Estas Navidades, los Reyes le trajeron todo lo que pidió: el ordenador nuevo, la Play2, el MP3 y, por supuesto, buena ropa de marca. Le gusta estar con sus amigos y esforzarse lo mínimo posible.

 

Llega a casa tras una tarde pasada en la habitación de Baster jugando al ordenador. Allí se entera de la trágica noticia. Su padre ha fallecido en un accidente de tráfico hace apenas una hora. Su madre llora desconsolada. Su hermano pequeño está en un rincón con la cabeza hundida en sus rodillas, sin saber muy bien lo que ocurre. Allí están sus tíos (hermanos de su padre).

 

Va a su habitación. En apenas cinco minutos se le ha caído el mundo encima. Toda su vida le parece un absurdo y sabe que hasta hoy se ha comportado como un niño. Decididamente, se acerca a donde esta su madre. La abraza con fuerzas, y le dice: “Mamá, ahora me toca a mí”.

 

Pasados unos instantes, su cuerpo se tambalea. Ve la habitación oscura y nota todo su cuerpo sudando. Gira la cabeza apoyada en la almohada a la derecha, y ve el despertador. Son las 3:15 de la madrugada. Todo ha sido un sueño, una pesadilla impresionante, viva, real. Intentando tranquilizarse con el convencimiento de que todo ha sido un sueño. De todas formas, piensa que este sueño le ha enseñado muchas cosas.


 

GRUPO:

PREGUNTAS

 

 

 1. ¿Por qué crees que se produce esa reacción de Pedro ante el sueño de la muerte de su padre?

 

 

 

 

 1. ¿Crees que este sueño le ayudará a Pedro a cambiar algo de su vida? ¿El qué?

 

 

 

 

 1. ¿El sufrimiento ayuda a madurar? ¿El sufrimiento es bueno o malo? ¿Por qué el hombre huye del sufrimiento?

 

 

 

 

 1. ¿Qué tipo de valores o de contravalores fomenta la sociedad actual que faciliten la actitud de Pedro Almenas antes de tener este sueño?

 

 

 

 

 

 1. ¿Qué son para ti los siguientes contravalores que fomentan la falta de adquisición del valor de la fortaleza?

 

a)     Consumismo:

 

 

 

 

b)     Hedonismo

 

 

 

 

 

c)      Relativismo

 

 

Valores: fortaleza
Vota esta noticia
 

Carta curso de música

Benvolguts pares:

 

 

         Com tots sabeu aquest curs hem iniciat al Club l’Aula de Música. Ja és habitual escoltar als vostres fills entonar o marcar un ritme mentre fan la classe de llenguatge musical o sentir un piano o una guitarra que repeteix una melodia sota l’atenta direcció de qualsevol dels professors.

 

         Hem volgut fer participar –també als pares- d’aquesta iniciativa i hem preparat un Concert que tindrà lloc el divendres dia 24 de febrer a les 19 h. a l’Auditori d                       C/                        

 

         Es tracta del quintet de metall “Forum Brass” que interpretarà peces de

 

        

        

 

Us esperem a tots i us animen a convidar a familiars, coneguts…

 

 

 

 

                                                                          

 

Pere Huber Hill

                                                                                President

Carta curso de música
Vota esta noticia
 

Curso de emprendedores

Se trata de una actividad para fomentar la ilusión por un conocimiento detallado del entramado empresarial y su puesta en práctica. A la vez, se busca impulsar la formación humanística, que resulta necesaria para alcanzar cotas más altas en el desarrollo personal.
El objetivo que persigue esta actividad a través de sus sesiones es triple:
– estimular la vocación empresarial de los jóvenes e impulsar la puesta en práctica de proyectos empresariales
– aprender a trabajar en grupo compartiendo con otros habilidades y conocimientos
– aprender a valorar la lectura, el comportamiento social y la sensibilidad ante las distintas manifestaciones del arte.

– Ponentes atractivos sobre los diversos temas a tratar. Los ponentes han de ser cuidadosamente seleccionados para que sepan transmitir lo que se pretende.
– Hacen falta los medios materiales indispensables para las exposiciones (cañón, ordenador portátil, material de escritorio, etc.)
– Organizador: es suficiente con una persona que se encargue de buscar los ponentes, diseñar el folleto y maquetar la memoria.

Una de las principales ventajas de esta actividad es que a través de un método sencillo y atractivo se consigue elevar el tono académico e intelectual de los asistentes. En otras palabras: se les consigue incentivar para una serie de materias que son poco frecuentes en la sociedad y que no se enseñan en los colegios e institutos. Entre estas materias cabe destacar: el protocolo, cómo elaborar un currículum vitae, la educación de los sentimientos, aprender a ver una película, poner en marcha una empresa, gestionar los recursos humanos de una empresa, saber como se diseña una campaña publicitaria, etc.

Curso de emprendedores
Vota esta noticia