Aula de música

AULA DE MÚSICA Club Montroig

 
 Aula de música Opus Dei

 

AVANT PROJECTE

 

 

 

INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS GENERALS

 

L’actual sistema educatiu a Catalunya planteja l’educació musical com un aspecte a assolir per tots els infants i joves en els ensenyaments de règim general i, com a finalitat específica, dels de règim especial de música. Dintre d’aquests últims, diferencia uns estudis que es podran seguir en condicions flexibles: no reglats i sense validesa acadèmica que s’hauran de desenvolupar en les anomenades Escoles de Música.

 

Inicialment la nostra Escola de Música tindrà, més aviat, un referent d’Aula que d’Escola, tanmateix no dubtem que amb el temps es pugui anar ampliant.

 

La finalitat  de voler contemplar la Música en el nostre Club? 

 

Neix de la convicció que la música afavoreix la dimensió social i humana, potencia totes les capacitats de l’ésser i,  col·labora a la realització total d’allò que anomenem  “persona”.

 

La intenció educativa del centre pretén que els infants,  a través del joc i de metodologies atractives, a través d’un clima de cordialitat i “sintonia”, gaudeixin de la música i que, a través d’ella puguin expressar-se i relacionar-se.

 

L’Educació Musical actua com un afavoridor dels aprenentatges, la socialització i relacions humanes, estimula la intel·ligència, la capacitat creativa, la concentració, memòria…. Per tot això que acabo d’exposar, considero que la intenció d’aquest projecte,  no ha de ser  la d’obrir una aula de Música amb característiques “tradicionals” sinó que ha de funcionar, com una activitat  més de les que ofereix el Club, encara que amb la seva idiosincràsia i trets específics,  seguint les directrius i Ideologia del Club.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNES DADES CONCRETES

 

 

 

 

 

 

 

1.         Modalitats (línies i/o grups).

         Grups de 5è i 6è de Primària / 1r i 2n ESO

         Grups alumnes amb coneixements musicals previs

 

2.         Especialitats instrumentals: Guitarra, Piano, baix, bateria i conjunt musical.

 

 

3.         Assignatures complementàries  de cada modalitat així com el seu temps lectiu: Llenguatge Musical (1h setm/grup) i Conjunt instrumental (1 h setm).

 

4.         El Currículum de cada assignatura: Ob. Generals, Continguts i Ob. Terminals.

 

5.         La tutoria i l’orientació, com activitats docents.

 

6.         Especificacions i orientacions sobre l’horari escolar de les diferents modalitats: mòduls de 45 mn i d’1 h. 

 

 

7.         Exposició de l’avaluació i del procés d’aprenentatge com a continu i integrador: observació continuada dels alumnes per poder motivar els seus estudis i potenciar-lo vers l’estudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICITATS DE L’AULA.

 

 

1.- ORGANITZACIÓ DEL CURRICULUM

 

L’aula de Música pot contemplar  diferents modalitats  i formes o maneres d’organització. Es proposa el llenguatge integrat a l’Instrument amb un mòdul específic de Llenguatge Musical que Funcionaria com un Seminari Temàtic.

 

 

2.- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA.

 

Tres quarts d’hora d’instrument individual o en petit grup,  1h de Seminari de llenguatge musical un dia a la setmana. Cambra i/o agrupacions, una hora cada quinze dies.

 

dilluns

dimarts

dimecres

 

Llenguatge musical I

Llenguatge musical II

Bateria

Guitarra I – II

Baix I

Conjunt musical

Piano I – II- III- IV

Guitarra III-IV-V-VI-VII

 

 

Piano V-VI

 

 

 

 

Les Edats que es proposen com a recomanables per realitzar agrupacions, especialment la sessió de llenguatge, són les següents:

 

G-1: 10 a12 anys

G-2: de 13 a 14 anys

 

 

El nombre d’alumnes per a cada nivell de llenguatge pot oscil·lar entre 10 a 15 alumnes. En els mòduls d’instrument els grups oscil·laran entre 1 o 2 alumnes depenent de l’instrument.

 

 

 

3.- ESPECIALITATS INSTRUMENTALS.

 

En un primer moment s’oferiran les següents especialitats instrumentals: La Guitarra, piano, Saxo/clarinet.

 

Amb la introducció d’aquests instruments es poden realitzar agrupacions musicals limitades. En una fase posterior es podria ampliar a d’altres instruments  com ara el violí o el violoncel per tal d’afavorir aquestes agrupacions.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA

 

La metodologia de les aules deriva dels objectius i  finalitat del projecte. Les característiques més importants del funcionament de les aules seran:

 

  • El llenguatge integrat.
  • Les classes d’instrument individuals o en petit grup.

 

 

Un ensenyament musical  centrat en l’instrument  i que valori les necessitats, capacitats i característiques del alumnes.

 

Les classes de llenguatge, tanmateix tindran una incidència diferent i funcionament diferent. La seva finalitat serà fer de suport a les classes i/o sessions instrument.

 

6.- ESPAIS.

 

Especificar els Espais Segons les possibilitats que  ofereixi el Club. L’organització pot variar segons el número d’aules emprades.

 

Aula de música
Vota esta noticia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *